FANDOM


Akihiko KajiAyano KasaiCapítol 1
Capítol 10Capítol 11Capítol 12
Capítol 13Capítol 14Capítol 15
Capítol 16Capítol 17Capítol 18
Capítol 19Capítol 2Capítol 20
Capítol 21Capítol 22Capítol 23
Capítol 24Capítol 25Capítol 26
Capítol 27Capítol 28Capítol 3
Capítol 4Capítol 5Capítol 6
Capítol 7Capítol 8Capítol 9
Episodi 1Episodi 10Episodi 11
Episodi 2Episodi 3Episodi 4
Episodi 5Episodi 6Episodi 7
Episodi 8Episodi 9Fuyu no Hanashi
Given (manga)Haruki NakayamaHiiragi Kashima
KedamaKizuatoKoji Yatake
Mafuyu SatoMarutsukePàgina principal
Ritsuka UenoyamaRyou UekiShizusumi Yagi
Shogo ItayaTsubakiUgetsu Murata
Waka KuriharaYayoi UenoyamaYuki Yoshida
Fitxer:Akihiko Kaji anime.pngFitxer:Akihiko Kaji manga.pngFitxer:Capítol 1.png
Fitxer:Capítol 10.pngFitxer:Capítol 11.pngFitxer:Capítol 12.png
Fitxer:Capítol 13.pngFitxer:Capítol 16.pngFitxer:Capítol 17.png
Fitxer:Capítol 18.pngFitxer:Capítol 19.pngFitxer:Capítol 2.png
Fitxer:Capítol 20.pngFitxer:Capítol 21.pngFitxer:Capítol 22.png
Fitxer:Capítol 23.pngFitxer:Capítol 24.pngFitxer:Capítol 25.png
Fitxer:Capítol 3.pngFitxer:Capítol 4.pngFitxer:Capítol 5.png
Fitxer:Capítol 6.pngFitxer:Capítol 7.pngFitxer:Capítol 8.png
Fitxer:Capítol 9.pngFitxer:Copyright.pngFitxer:Episodi 1.png
Fitxer:Episodi 10.pngFitxer:Episodi 11.pngFitxer:Episodi 2.png
Fitxer:Episodi 3.pngFitxer:Episodi 4.pngFitxer:Episodi 5.png
Fitxer:Episodi 6.pngFitxer:Episodi 7.pngFitxer:Episodi 8.png
Fitxer:Episodi 9.pngFitxer:Fuyu no Hanashi.pngFitxer:Fuyu no Hanashi - given
Fitxer:Given - Ending- Marutsuke (Versió Piano)Fitxer:Given - Opening (HD)Fitxer:Given - Opening (HD)-0
Fitxer:Haruki Nakayama anime.pngFitxer:Haruki Nakayama manga.pngFitxer:Hiiragi Kashima anime.png
Fitxer:Hiiragi Kashima manga.pngFitxer:Kasai anime.pngFitxer:Kasai manga.png
Fitxer:Kedama anime.pngFitxer:Kizuato.jpgFitxer:Kizuato - Videoclip
Fitxer:Koji Yatake anime.pngFitxer:Koji Yatake manga.pngFitxer:Mafuyu Sato anime.png
Fitxer:Mafuyu Sato manga.pngFitxer:MarutsukeFitxer:Marutsuke.png
Fitxer:Marutsuke - CentimillimentalFitxer:NoPicAvailable.pngFitxer:Ritsuka Uenoyama anime.png
Fitxer:Ritsuka Uenoyama manga.pngFitxer:Ryou Ueki anime.pngFitxer:Ryou Ueki manga.png
Fitxer:Shizusumi Yagi manga.pngFitxer:Shogo Itaya anime.pngFitxer:Shogo Itaya manga.png
Fitxer:Tsubaki anime.pngFitxer:Tsubaki manga.pngFitxer:Ugetsu Murata anime.png
Fitxer:Ugetsu Murata manga.pngFitxer:Waka Kurihara anime.pngFitxer:Wiki-wordmark.png
Fitxer:Wiki.pngFitxer:Yayoi Uenoyama anime.pngFitxer:Yayoi Uenoyama manga.png
Fitxer:Yuki Yoshida anime.pngFitxer:Yuki Yoshida manga.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.